feb
15
2012
-

 

 

Opbrengst Groot Dictee Rotary Voorne-Putten-Rozenburg voor de Zeefakkel


De opbrengst van het 6e groot dictee van Voorne-Putten-Rozenburg is bestemd voor de Zeefakkel!!

Zaterdag 17 maart 2012

In zaal ‘Het groene Strand’ van hotel het wapen van Marion in Oostvoorne. Inloop vanaf 18.45 uur, aanvang programma 19.15 uur

Een stukje uit de flyer:

ZESDE EDITIE VAN HET GROOT DICTEE VAN VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

Pubers, ouders, scholieren, politici en bekende inwoners van ons gebied schrijven weer mee en sponsoren samen ons
project ten behoeve van De Zeefakkel, het korpsschip van de zeekadetten in Hellevoetsluis. Wederom hebben we dit
jaar dicht bij huis een project gekozen en daarom gaan we er alles aan doen een bijdrage te leveren dit schip weer in
de vaart te krijgen.
Leuk en leerzaam om aan mee te doen en tevens een goed doel te sponsoren. Schrijf hoe je altijd schrijft. Gemakkelijk in
de daarvoor ingerichte klas. Je hoeft geen bolleboos te zijn, blijf jezelf… en laat je sponsoren voor elk goed geschreven
woord. Schrijf je in via het aanmeldingsformulier aan de achterzijde. Het dictee bestaat uit circa 200 woorden. Wie meeschrijft,
laat zich door vrienden, buren, familie, medeleerlingen,

JUDITH VISSER
Het dictee wordt geschreven door de bekende schrijfster Judith Visser. Zij woont in Rockanje en doet geheel belangeloos mee. Wij zijn daar
zeer blij mee. Judith Visser zal het dictee ook voorlezen! Een extra reden om dit jaar mee te doen. Kijk voor meer informatie op www.judithvisser.nl.

Een van de belangrijkste doelstellingen van de wereldwijde Rotaryorganisatie is het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zowel financieel als daadwerkelijk, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties.

Flyer : Dictee 2012 flyer

Geschreven door Patrick van Wijk in: Nieuwsberichten |
feb
14
2012
-

 

 

Donatie Toneelvereniging I.C.C.

Toneelavonden in Tinte

De jaarlijkse uitvoeringen van toneelvereniging I.C.C. uit Tinte zitten er weer op. Het blijspel ‘Rosageur + Manusgein’ trok volle zalen en de spelers bezorgden het publiek een leuke avond.

De opbrengst van de verloting is altijd voor een goed doel, dat wordt gekozen door de spelers. Dit jaar was de opbrengst 625,75 euro en dit bedrag is overgemaakt naar het zeekadettenkorps in Hellevoetsluis. Met deze financiële bijdrage wil toneelvereniging I.C.C. ons korps steunen en helpen met de wederopbouw van het schip. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt door het beschikbaar stellen van prijsjes en/of het kopen van lootjes, heel erg bedankt!

 

Geschreven door Patrick van Wijk in: Nieuwsberichten | Tags: ,
feb
14
2012
-

 

 

Werkzaamheden verlopen voorspoedig

Er is de afgelopen maanden heel erg veel werk verzet door vrijwilligers, zeekadetten en bedrijven.

In de afgebrande hutten zijn alle materialen waarvan we ook maar het kleinste idee hadden dat deze door rook of bluswater waren aangetast verwijderd. Alles is een aantal keer met de hand gereinigd. Geverfde oppervlakken zijn vervolgens helemaal kaal gemaakt en vervolgens netjes geschuurd. Het leidingwerk en sanitair is opnieuw aangelegd, want dit was ook compleet verdwenen. Dan heeft Arie alle kabels gecontroleerd en zo nodig vervangen. Een hels karwij waarvoor we hem, maar ook zijn vrouw (voor het uitlenen) heel erg dankbaar zijn.

Hierna is m.b.v. een professionele verfspuit alle hutten van primer en lak voorzien. Hierdoor is het laatste restje van de brandlucht in de hutten verdwenen.
De ventilatiekanalen in de hutten die door de brand verwoest zijn, zijn vervangen door 2 vaklieden. Om ons te steunen hebben ze dit in een weekend gedaan, waarvoor heel erg bedankt!
De overige ventilatiekanalen in het schip zijn professioneel gereinigd en ook de ventilatiekasten waar de ventilator zelf in zitten zijn compleet gerenoveerd.
Hierbij is ook direct de warmwater batterij in werking gesteld wat resulteert in een warme inblaaslucht. Hier is voorheen nooit gebruik van gemaakt.

Op 1 februari is het bedrijf gestart welke zorgt voor de aftimmering van de hutten. De isolatie zit er reeds in en er zijn zelf al een aantal wanddelen geplaatst.

De zeekadetten hebben dus behalve assistentie niets meer te zoeken in de hutten en we zijn verder gegaan met de rest van het beschadigde schip. Zo hebben we het plafond uit de brug  gesloopt en de instrumenten van de brug verwijderd.

Het voornemen is dat de eerste zelfstandige proefvaart mogelijk al eind maart plaats vindt op het Haringvliet! En de  Zeefakkel zou dan in staat moeten zijn om zelfstandig naar de scheepswerf te varen.

Geschreven door Patrick van Wijk in: Nieuwsberichten | Tags: ,