Het korps

Na meer dan 25 jaar telt ons korps op dit moment 40 leden.
Landelijk gezien vindt 40% van het aantal leden later een baan of in de binnenvaart en grote vaart of bij de Koninklijke Marine.

Vaartuigen

Het Zeekadetkorps Hellevoetsluis is momenteel in het bezit van vijf kleine vaartuigen, namelijk :
3 zes riems beenakkervletten ;
1 Man over boord boot met 15 pk buitenboordmotor;
1 Marine schouw type WM4.

Geschiedenis

Op 19 december 2004 bestond het Zeekadetkorps Hellevoetsluis 25 jaar. Deze feestelijke gebeurtenis werd op 15 januari 2005 gevierd. 25 jaar zeekadetkorps Hellevoetsluis op een rijtje:

19 december 1979

Oprichtingsdatum van het Zeekadetkorps Hellevoetsluis en in het bezit van 1 sloep

3 april 1980

Het korps kwam in het bezit van een binnenvaartschip met een lengte van 31,5 meter. Zij kreeg de naam “Op Hoop van Zegen”.

3 oktober 1985

Het korpsschip voldeed niet meer aan de eisen en een nieuw korpsschip vond haar weg naar Hellevoetsluis; de “Van Moppes” een oud mijnenveger van de KM.

10 oktober 1992

Ook de “Van Moppes” overleefde het niet en werd er gezocht naar een vervanger. Het nieuwe korpsschip werd officieel in gebruik genomen en gedoopt met de naam “Discovery”.

27 mei 1998

Tijdens het honderd jarig bestaan van het schip werd het korpsschip op feestelijke wijze herdoopt met de oorspronkelijke naam “Margaretha”.

15 januari 2000

Het korps kwam op bruikleenbasis in het bezit van een nieuw korpsschip met de naam Zeefakkel”.

3 april 2004

Het “Zeefakkel” werd definitief eigendom van het korps.

17 november 2011

Het voorste deel van het schip onder de longroom gaat in vlammen op. De rest
van het schip loopt ernstige rookschade op. Schadebedrag € 177.000